Bilişim

Bilişim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Özellikle İnternetin yoğun kullanımı, kişi ve kurumların iletişiminde, lojistikte, medyada, ev yaşamında ve daha birçok başka alanda devrim niteliğinde değişimler yaratmış ve “bilişim toplumu” olarak adlandırılan günümüz toplumu ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde yaşanan bilişim teknolojileri dönüşümü; bireyin, devletin, özel sektörün hatta sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını bu yeni ortama göre düzenlemeye zorlamıştır. Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanmış olan Bilişim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, mevcut gelişmeler ve dönüşümler ışığında açıldı.

1994 yılından itibaren başlayan Bilişim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları Türkiye’deki İletişim Fakülteleri içinde bilişim alanında lisansüstü eğitim veren tek fakülte durumundadır. Bilişim; mantıksal bileşenler (yazılım), fiziksel bileşenler (donanım), birey ve toplum gibi dört bileşenden oluşmaktadır. Bilişim öğretim programı; bilgisayar, internet, dil, mantık, internet, sosyoloji, felsefe ve hukuk gibi disiplinler arası bir temelde ele alınıyor. Programda; temelde teknolojinin, özellikle internet tabanlı iletişim ve bilişim sistemlerinin sosyal bilimlerde uygulama alanları, yol ve yöntemleri ele alınıyor. Sosyal medya bunun en tipik örneği. Tezsizden tezliye, tezliden tezsize geçiş imkânı da bulunan Bilişim Programının uygulamalı ve teorik konularından bazıları şöyle:

 • Bilişim Yönetim Sistemleri
 • İnternet ve Sosyal Medya Araçları
 • Sosyal Ağlar ve Toplumsal Etkileri
 • E-Yayıncılık
 • Sosyal Medya Ölçümleme ve Analizleri
 • Bilişim Hukuku ve Bilişim Etiği
 • Bilgi Yönetimi Sistemleri
 • Bilişim Teorisi ve Felsefesi
 • Bilişim Sistemleri ve Etkileşim
 • Bilgi Kuramı
 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Arayüz Tasarımları
 • Sosyal Ağlarda Sayısal Oyun
 • Ağ Yönetimi
 • E-Müşteri İlişkileri
 • Sosyal Ticaret
 • İnovasyon ve Risk Yönetimi

Bu sayfa Journalism tarafından en son 15.12.2015 12:24:27 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM