Faculty of CommunicationJournalism

Journalism

Curriculum

1. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
COMM101 Introduction to Communication 3 0 3 6
SOC125 Sociology 3 0 3 5
IKT123 Ekonomi 3 0 3 5
HUK171 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 5
COMM141 English for Media Studies I 3 0 3 5
ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
TRD121 Türk Dili I 2 0 2 2
  Total 19 0 19 30
           
           
2. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
COMM102 Introduction to Mass Communication 3 0 3 6
SBL116 Siyaset Bilimi 3 0 3 5
BUS104 Business Administration 3 0 3 5
HUK172 Anayasa 3 0 3 5
COMM142 English for Media Studies II 3 0 3 5
ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
TRD122 Türk Dili II 2 0 2 2
  Total 19 0 19 30
           
           
3. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
COMM201 Communication Theories 3 0 3 5
ILT201 Kitle İletişim Hukuku 3 0 3 5
GZT201 Temel Gazetecilik 3 0 3 5
IST205 İstatistik 3 0 3 5
  Elective (GZT203 GZT205) 3 0 3 5
  Elective (GZT203 GZT205 ILT203 SBL221 TDE219 BSB205) 3 0 3 5
  Total 18 0 18 30
Elective Courses
GZT203 Basın Yayın Teknikleri 3 0 3 5
GZT205 Bilişimin Temel Kavramları 3 0 3 5
ILT203 Fotoğrafçılık 3 0 3 5
SBL221 Siyasi Düşünceler Tarihi 3 0 3 5
TDE219 Türk Edebiyatı 3 0 3 5
BSB205 Uygarlık Tarihi 3 0 3 5
           
           
4. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
COMM204 Sociology of Communication 3 0 3 5
COMM202 History of Communication 3 0 3 5
GZT202 İhtisas Gazeteciliği 3 0 3 5
COMM206 Research Methods in Social Sciences 3 0 3 5
  Elective (GZT204 GZT206) 3 0 3 5
  Elective (GZT204 GZT206 ILT204 TDE210 BSB206 SBL222) 3 0 3 5
  Total 18 0 18 30
Elective Courses
ILT204 Bilgi Toplumu 3 0 3 5
TDE210 Dünya Edebiyatı 3 0 3 5
GZT204 Haber Sosyolojisi 3 0 3 5
GZT206 İletişim ve Bilişim Teknolojlerinin Yönetimi 3 0 3 5
BSB206 Sanat Tarihi 3 0 3 5
SBL222 Uluslararası İlişkiler 3 0 3 5
           
           
5. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
GZT301 Haber Yazma Teknikleri 3 0 3 5
JRN301 Media Economics and Management 3 0 3 5
GZT303 Medya Etiği 3 0 3 5
  Elective (GZT307 GZT305) 3 0 3 5
  Elective (GZT307 GZT305 ILT303 
\r\n COMM305 SOS305 ILT305 COMM307)
3 0 3 5
  Elective (GZT307 GZT305 ILT303 
\r\n COMM305 SOS305 ILT305 COMM307)
3 0 3 5
  Total 18 0 18 30
Elective Courses
GZT307 Araştırmacı Gazetecilik 3 0 3 5
ILT303 Grafik Tasarımın Temelleri 3 0 3 6
GZT305 Basın Fotoğrafçılığı 3 0 3 6
COMM305 Media, Popular Culture and Society 3 0 3 6
SOS305 Sanat Sosyolojisi 3 0 3 6
ILT305 Türkiye''nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 6
COMM307 Web Design 3 0 3 6
           
           
6. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
COMM304 Public Opinion, Public Diplomacy and Lobbying 3 0 3 5
COMM302 New Media 3 0 3 5
GZT302 Röportaj Teknikleri 3 0 3 5
  Elective (GZT304 GZT306 JRN304 JRN306) 3 0 3 5
  Elective (GZT304 GZT306 JRN304 JRN306 ILT304 BSB310 ILT306) 3 0 3 5
  Elective (GZT304 GZT306 JRN304 JRN306 ILT304 BSB310 ILT306) 3 0 3 5
  Total 18 0 18 30
Elective Courses
GZT304 Dergi Yayıncılığı 3 0 3 6
JRN304 Desktop Publishing 3 0 3 6
JRN306 Financial Structure of Media Companies 3 0 3 6
ILT304 Medya ve Sivil Toplum 3 0 3 6
GZT306 Sosyal Medyada İçerik Yönetimi ve Ölçümleme 3 0 3 6
BSB310 Türk-İslam Sanat Tarihi 3 0 3 6
ILT306 Uluslararası İletişim 3 0 3 6
           
           
7. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
ILT401 İnternet Haberciliği 3 0 3 6
JRN401 TV News Production 3 0 3 6
  Elective (GZT403 GZT405 GZT407 GZT409) 3 0 3 6
  Elective (GZT403 GZT405 GZT407 
\r\n GZT409 ILT403 COMM405 ILT407 ILT405)
3 0 3 6
  Elective (GZT403 GZT405 GZT407 GZT409 ILT403 COMM405 ILT407 ILT405) 3 0 3 6
  Total 15 0 15 30
Elective Courses
ILT403 Alternatif Medya 3 0 3 6
GZT403 Basında Reklam Yönetimi 3 0 3 6
GZT405 Diplomasi Gazeteciliği 3 0 3 6
COMM405 E-publishing 3 0 3 6
ILT407 İletişim Araştırmalarında Yazılım Kullanımı ve Veri Analizi 3 0 3 6
ILT405 Medya Okuryazarlığı 3 0 3 6
GZT407 Medya ve Siyaset 3 0 3 6
GZT409 Türkiye''nin Ekonomi Politiği 3 0 3 6
           
           
8. Semester
Course Code Course Name T U K ECTS
ILT402 Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları 3 0 3 6
GZT402 Ajans Haberciliği 3 0 3 6
  Elective (GZT404 GZT408 GZT434 GZT406 GZT436) 3 0 3 6
  Elective (GZT404 GZT408 GZT434 GZT406 GZT436 ILT404 ILT406 ILT408) 3 0 3 6
  Elective (GZT404 GZT408 GZT434 GZT406 GZT436 ILT404 ILT406 ILT408) 3 0 3 6
  Total 15 0 15 30
Elective Courses
GZT404 Ekonomi ve Finans Haberciliği 3 0 3 6
ILT404 İletişim, Teknoloji ve Küresel Kültür 3 0 3 6
GZT408 Magazin Gazeteciliği 3 0 3 6
ILT406 Medya Analizi 3 0 3 6
GZT434 Medya Pazarlama 3 0 3 6
ILT408 Siyasal İletişim 3 0 3 6
GZT406 Spor Gazeteciliği 3 0 3 6
GZT436 Yerel Gazetecilik 3 0 3 6
           
           
Note: Elective Courses should be chosen from the list in the parentheses.
           
           
Total Credits   : 140
Total ECTS   : 240

This page updated by Journalism on 23.06.2014 13:22:26