İletişim FakültesiGazetecilik

Gazetecilik

Akademik Kadro

Gazetecilik Bölümü

Bölüm Başkanı

  Prof. Dr. Özhan TINGÖY             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı 
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Marmara Üniversitesi İktisat
: Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
: Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama 
: Uygulamalı İletişim
: Bilişim Etiği ve Hukuk, Etkileşimli Bilişim Sistemleri
: Bilişim Anabilim Dalı Başkanı
otingoy@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 176

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

Bölüm Başkan Yardımcıları

  Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÖZAY

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi SBE Genel Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi SBE Genel Gazetecilik 


sozay@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 175

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>     

 

  Dr. Öğr. Üyesi Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Yayıncılık Yönetimi
: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
: İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamali Psikoloji
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik
: Çocuk Yayıncılığı, Siyasal İletişim, İletişim İkna, Söylem
: Erasmus Bölüm Koordinatörü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
kubraguran@hotmail.com
: 0212 233 0447 / 200

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

 Gazetecilik Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Özhan TINGÖY             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı 
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Marmara Üniversitesi İktisat
: Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
: Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama 
: Uygulamalı İletişim
: Bilişim Etiği ve Hukuk, Etkileşimli Bilişim Sistemleri
: Bilişim Anabilim Dalı Başkanı
otingoy@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 176

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

Öğretim Üyeleri

  Prof. Dr. Ergün YILDIRIM 

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 
: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 
: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 
: Bilgi, Kültür, Din
: Siyaset, Türk Modernleşmesi, Din, Aile

: ergun.yildirim@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 212

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>         

 

 

  Prof. Dr. Şengül ÖZERKAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: İstanbul Üniversitesi Türkoloji
: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü
: Kişilerarası İletişim
: Metin analizi, Haber Analizi, Siyasal İletişim
sozerkan@gmail.com
: 0212 233 0447 / 185

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>         

 

  Prof. Dr. Nurşen MAZICI

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu İTİA
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi
: İstanbul Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi

: Basın Tarihi, Siyasal Tarih, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler

nmazıcı@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 173

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>         

 

  Prof. Dr. Selma ULUS

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi S.B.E. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi S.B.E. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

: Medyada Etik Sorunlar, Kadına Yönelik Cinsiyet Eşitsizliği
:
sulus@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 205

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>         

 

  Doç. Dr. Hüseyin Barış DOSTER

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler
: Siyasi Tarih
: Türk Siyasal Yaşamı, Türk Dış Politikası, Cumhuriyet Tarihi

dosterb@hotmail.com
: 0212 233 0447 / 175

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>         

 

  Doç. Dr. Mehmet ÖZÇAĞLAYAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce
: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyon 
: Yeni İletişim ve Bilgi Teknolojileri
: Uluslararası İletişim ve Sorunları Arş. ve Uygulama Merkezi; Müd.Yrd.
mehmet.ozcaglayan@marmara.edu.tr.
: 0212 233 0447 / 196

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>       

 

  Doç. Dr. Cem ÇETİN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi- Fransızca Öğrt.
: İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyon
: Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon 
: Gazetecilik, Spor ve Medya, Sponsorluk ve Kişilerarası İletişim

: cemcetin67@gmail.com
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>       

 

  Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÖZAY

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi SBE Genel Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi SBE Genel Gazetecilik 


sozay@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 175

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>     

 

  Arş. Gör. Süheyla Nil MUSTAFA

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji (ÇAP) 
: Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
: Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
: Genel Gazetecilik, Basın Tarihi, Medya ve Siyaset
: Erasmus Fakülte Koordinatörü
suheyla.mustafa@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 

   Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

  Arş. Gör. Ece BAYKAL FİDE

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik
: Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik 
: Medya Sosyolojisi, Kültürel Çalışmalar, Kamusal Alan

ecebaykal@hotmail.com
: 0212 233 0447 / 223

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>     

  

    Arş. Gör. Ufuk Özden

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: Atatürk Üniversitesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Medya Ekonomisi,  İletişimin Eleştirel Ekonomi Politiği
: Enstitü Birim Koordinatörlüğü
: ufukozden82@hotmail.com
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>    

 

    Arş. Gör. Mehmet Büyükafşar

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik

: Toplumsal Cinsiyet, Hegemonik Erkeklik, Spor İletişimi
: MMM Genel Koordinatör Yardımcılığı, Haber Ajansı Koordinatörlüğü
: mehmetbuyukafsar@gmail.com
: 0212 233 0447 / 116

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>    

 

    Arş. Gör. Burçak Kadıoğlu

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik


: Erasmus Birim Koordinatörü
: burcak.kadioglu@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 116

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>    

 

 

Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Emine KOYUNCU   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

Yayıncılık Yönetimi
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Marmara Üniversitesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

: Medya Ekonomisi, Medya Sektöründe Dağıtım ve Pazarlama

esayilgan@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 147

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>       

 

 Öğretim Üyeleri 

  Doç. Dr. Levent ELDENİZ   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Yayıncılık Yönetimi
: Marmara Üniversitesi Matbaa Öğretmenliği 
: Marmara Üniversitesi Genel Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Bilişim 
: Görsel İletişim ve Tasarım, Masaüstü Yayıncılık, Baskı Teknikleri
: Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı 
leldeniz@marmara edu.tr.
: 0212 233 0447 / 136

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

  Dr. Öğr. Üyesi Esin KARTOPU  

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Yayıncılık Yönetimi
: Marmara Üniversitesi
: Marmara Üniversitesi
: Marmara Üniversitesi 
: Görsel İletişim ve Tasarım, Masaüstü Yayıncılık, Baskı Teknikleri

ekartopu@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 206

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>    

 

  Dr. Öğr. Üyesi Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Yayıncılık Yönetimi
: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
: İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamali Psikoloji
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik
: Çocuk Yayıncılığı, Siyasal İletişim, İletişim İkna, Söylem
: Erasmus Bölüm Koordinatörü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
kubraguran@hotmail.com
: 0212 233 0447 / 200

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

  Arş. Gör. Dr. Aysel AY     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Yayıncılık Yönetimi
: Marmara Üniversitesi  İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
: İstanbul Üniversitesi SBE Gazetecilik Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi SBE İletişim Bilimleri
: Görsel İletişim, Baskı Teknikleri, Yeni Medya, Küreselleşme
: ERASMUS Gazetecilik Bölüm Koordinatörü
aysel.ay@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /   

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

  Arş. Gör. Oylum TANRIÖVER     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Yayıncılık Yönetimi
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Reklam ve Tanıtım 
: Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji  Genel Sosyoloji ve Metodoloji
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik
: Görsel İletişim ve Tasarım, Masaüstü Yayıncılık, Baskı Teknikleri
: Alternatif Medya, İletişim Kuramları, Kamusal Alan, Yeni Medya…
: oylum.tanriover@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 136

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

  Arş. Gör. Alaattin ASLAN   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Yayıncılık Yönetimi
: İstanbul Ticaret Üniversitesi 
: Marmara Üniversitesi S.B.E Bilişim
: Marmara Üniversitesi S.B.E Bilişim
: Bilişim, Yeni Ekonomi, Sosyal Ticaret, Yeni İletişim Ortamları

alaattin.aslan@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /  133 

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Türkan Uğur DAİ

Anabilim Dalı
Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları

Görevler

E-posta
Telefon
 

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: AİTİA (Gazi Üniversitesi) İşletme
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme-Finansman
: Finansman (İngilizce İşletme Bölümü)
: Medya Ekonomisi, Medya Sektörünün Finansal Yönetimi,
: Medya İşletmeciliği…
: Senato Üyesi, Gazetecilik Bölüm Başkanı,
: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği A.B.D. Başkanı
turkanugur@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 201

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>        

Öğretim Üyeleri

  Prof. Dr. Semra ATILGAN  

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans

Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik & Halkla İlişkiler
: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: İstanbul Üniversitesi Türk İktisat Tarihi
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basında Sosyal Haklar

semraatilgan@gmail.com
: 0212 233 0447 / 163

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>       

 

  Doç. Dr. Orhan BAYTAR       

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik
: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik
: Medya Ekonomisi, Medya İşletmeciliği, Stratejik  Medya Yönetimi 

obaytar@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>     

 

 

 

  Doç. Dr. İrfan PAÇACI   

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliğ
: Gazi Üniv. İİBF Kamu Yönetimi Böl. 
: İstanbul Üniv. SBE Kamu Yönetimi ABD
: İstanbul Üniv. SBE Kamu Yönetimi ABD 
: Anayasa, Siyaset Bilimi, Siyasal İletişim ve Siyasal Sistem
: Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı
irfanpacaci@hotmail.com
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

 

  Doç. Dr. Tolga KARA     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi SBE Basın ekonomisi ve İşletmeciliği A.B.D
: Marmara Üniversitesi SBE Basın ekonomisi ve İşletmeciliği A.B.D
: Medya Ekonomisi ve Yönetimi Yeni Medya Yeni Ekonomi
tolgakara@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>     

 

  Dr. Öğr. Üyesi Şevket SAYILGAN  

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme-Finansman
: Medya Ekonomisi, Medya Sektörünün Finansal Yönetimi

ssayilgan@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 200

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>     

 

  Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yelda KADIOĞLU    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: İstanbul Üniversitesi İktisat
: Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon
: Marmara Üniversitesi Basın ekonomisi ve İşletmeciliği
: Genel Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Türkiye’nin Ekonomi Politiği

zekadioglu@gmail.com
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>     

 

  Arş. Gör. Dr. Deniz DEMİR         

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Galatasaray Üniversitesi İletişim
: Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi
: Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Medyanın Ekonomi Politiği Medyada Sahiplik Yapıları 

denizdemir@istanbul.com
: 0212 233 0447 / 151

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>     

 

  Arş. Gör. Muhammed Akif ALBAYRAK        

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: İstanbul Ticaret Üniversitesi 
: Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik
: Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: İstatistik 

muhammed.albayrak@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 133

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>    

  

  Arş. Gör. Mustafa Ali MİNARLI        

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
: Kocaeli Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler
: Marmara Üniversitesi İletişim Blimleri
: Medya Ekonomisi, Kamusal Müzakere, Çokkültürlülük Politikaları
: Erasmus Bölüm Koordinatörü
aliminarli@gmail.com
: 0212 233 0447 / 133

   Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

 

    Arş. Gör. Deniz Kurban    

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Erciyes Üniversitesi Gazetecilik 
: Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
: Risk Yönetimi, Medya, Sosyal Medya, Gündelik Hayat,Ekonomi Politik
: Enstitü Bölüm Koordinatörü
: dnzkrbn@hotmail.com
: 0212 233 0447 / 133

   Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

Bilişim Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Özhan TINGÖY             

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı 
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Marmara Üniversitesi İktisat
: Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
: Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama 
: Uygulamalı İletişim
: Bilişim Etiği ve Hukuk, Etkileşimli Bilişim Sistemleri
: Anabilim Dalı Başkanı
otingoy@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 176

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

Öğretim Üyeleri

  Prof. Dr. Cem Sefa SÜTÇÜ               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı 
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat
: Marmara Üniversitesi İstatistik Bilim Dalı, Ekonometri Anabilim Dalı 
: Marmara Üniversitesi İstatistik Bilim Dalı, Ekonometri Anabilim Dalı 
: İletişim Bilimleri
: Yeni İletişim Ortamlarında Etkileşim ve Kontrol, Sosyal Medyada Ölçümleme
csutcu@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 171

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>   

 

  Prof. Dr. Erhan AKYAZI               

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı 
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Marmara Üniversitesi Matbaa Öğretmenliği
: Marmara Üniversitesi Genel Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Bilişim
: Uygulamalı İletişim
: Bilişim, Yeni İletişim Ortamları, Sosyal Medya
: Gazetecilik Bölümü Çift Anadal Program Koordinatörlüğü
eakyazi@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 200

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  Doç. Dr. Necmi Emel DİLMEN                 

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı 
Çalışma Alanları

E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Fr. Kamu Yönetimi
: Marmara Üniversitesi S.B.E. Bilişim
: Marmara Üniversitesi S.B.E. Bilişim
: Uygulamalı İletişim
: Sosyal Medya, Internet Haberciliği, Dijital pazarlama, Yeni İletişim Ortamları , Dijital Ölçümleme

edilmen@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 173

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

    Doç. Dr. Çiğdem AYTEKİN           

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı 
Çalışma Alanları

E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği
: Marmara Üniversitesi Elektronik-Haberleşme Eğitimi Bilim Dalı
: Marmara Üniversitesi  Bilişim Bilim Dalı
: Uygulamalı İletişim
: Fikir Madenciliği, Sosyal Medya Araştırmaları

: cigdem.aytekin@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  Doç. Dr. Şevki IŞIKLI                 

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
: Bilişim Felsefesi, Siber Toplum, Bilgi Toplumu

sevki.isikli@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Doç. Dr. Üyesi Ahmet ÇETİNKAYA                 

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi Bilişim
: Marmara Üniversitesi Bilişim
: Bilgi Yönetimi, Karar Destek Sistemleri, Veri Tabanları

ahmet@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

  

  Dr. Öğr. Üyesi Haldun NARMANLIOĞLU

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, TV ve Sinema
: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Tv ve Sinema
: Sosyal Medya, Yeni Medya, Bilişim, İnternet Haberciliği


: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

 

  Arş. Gör. Dr. Ezgi DİNÇERDEN                     

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat
: Marmara Üniversitesi İşletme / Uluslararası Kalite Yönetimi
: Marmara Üniversitesi S.B.E. Bilişim 
: Bilişim, İş Zekâsı, Bilişim Projeleri Yönetimi, Yapay Zekâ

edincerden@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 198

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  

  Arş. Gör. Dr. Cemile TOKGÖZ              

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Yeditepe Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
: Marmara Üniversitesi S.B.E. Bilişim
: Marmara Üniversitesi S.B.E. Bilişim 
: Sosyal Medya, Gözetim Teknolojileri, Konumsal Medya

cemile.tokgoz@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 223

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

 

  Arş. Gör. Serkan BAYRAKCI                        

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğrt.
: Marmara Üniversitesi S.B.E. Bilişim 
: Marmara Üniversitesi S.B.E. Bilişim
: Bilişim, Büyük Veri, Yeni İletişim Ortamları, Sosyal Medyada Ölçümleme

: serkan.bayrakci@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

  Arş. Gör. Burak POLAT 

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: Bilişim
: Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
: İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme ve Teknoloji Yönetimi
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim
: Bilişim

burakbgpolat@hotmail.com
: 0212 233 0447 / 

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>  

 

 

ÖYP KAPSAMINDA GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ
Arş. Gör. Deniz KURBAN     GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 
Arş. Gör. Ufuk ÖZDEN          GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Arş.Gör. Mehmet BÜYÜKAFŞAR

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Burçak KADIOĞLU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Bu sayfa Gazetecilik tarafından en son 20.06.2018 14:24:20 tarihinde güncellenmiştir.